Về chúng tôi

Tên công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP NGHỆ AN


Tên tiếng Anh: Nghe An Agricultural Materials Joint Stock Corporation
Tên viết tắt: AGRIMEX NGHEAN JSC.
Năm thành lập: 1960
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2900326255 (đăng ký lần đầu ngày 27/03/2005, thay đổi lần thứ 12 ngày 24/9/2015).
Vốn điều lệ:
104.496.000.000 đồng ( Một trăm linh tư tỷ, bốn trăm chín mươi sáu triệu đồng chẵn)
Trụ sở chính: Số 98, đường Nguyễn Trường Tộ, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
• Điện thoại: +84.238.385.3836
• Fax: +84.238.353.1591
• Website: Agrimex.vn
• Email: Agrimex.contact@gmail.com