CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TƯƠNG DƯƠNG

Địa chỉ: thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.
Người đại diện: GĐ Nguyễn Viết Dũng – SĐT: 0912054576

Vốn điều lệ: 1.000.000.000 đồng ( Một tỷ đồng)

Các cửa hàng của CTCP Vật Tư Nông nghiệp Tương Dương:

  • Cửa hàng xăng dầu Thị trấn Thạch Giám:

Địa chỉ: Công ty CP VTNN Tương Dương – Số 180, khối Hòa Bắc, TT Thạch Giám, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

SĐT:

______________________________________

  • Cửa hàng xăng dầu Khe Bố:

Địa chỉ: Công ty CP VTNN Tương Dương – Khe Bố, xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

SĐT:

______________________________________

  • Cửa hàng xăng dầu Yên Hòa:

Địa chỉ: Bản Xiêng Líp, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

SĐT:

______________________________________