CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP THANH CHƯƠNG

Địa chỉ: Thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Người đại diện: GĐ Võ Hữu Hoan – SĐT: 0914755868

Vốn điều lệ: 1.900.000.000 đồng ( Một tỷ, chín trăm triệu đồng)

Các của hàng của CTCP Vật Tư Nông nghiệp ANH SƠN:

  • Kho Chùa:

Địa chỉ: Xóm Liên Chung, xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương.

SĐT:   02383 505 748

______________________________________

  • Kho Rạng:

Địa chỉ: Xóm 5, xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương.

SĐT:   0975 659 387

______________________________________

  • Kho Thanh Thịnh:

Địa chỉ: Xóm 9, xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương.

SĐT:   0974 964 057

______________________________________

  • Kho Thanh Thủy:

Địa chỉ: Thị Tứ, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương.

SĐT:   0984 287 366

______________________________________

  • Kho Rộ:

Địa chỉ: Thôn Trung Đức, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương.

SĐT:   02383 505 518

______________________________________

  • Kho Phuống:

Địa chỉ: Thôn Bích Thị, xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương.

SĐT:   0853 218 078

______________________________________

  • Kho Cồn:

Địa chỉ: Xóm 13, xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương.

SĐT:   0375 335 598

______________________________________

  • Kho Dùng :

Địa chỉ: Khối 2A, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương.

SĐT:  0352 289 987 – 0967 185 144

______________________________________

  • Đại lý Chợ Gia:

Địa chỉ: Xóm Xuân Tường, xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương.

SĐT:   0943 038 252

______________________________________

  • Đại lý Thanh Hương:

Địa chỉ: Xóm 5, xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương

SĐT:   0978 435 222