CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TÂN KỲ

Địa chỉ: Khối 6, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.
Người đại diện: Nguyễn Đình Chung – SĐT: 0982484676

Vốn điều lệ: 1.100.000.000 đồng ( Một tỷ, một trăm triệu đồng).

Các cửa hàng của CTCP Vật Tư Nông Nghiệp Tân Kỳ:

  • Quầy bán hàng Tân An:

Địa chỉ: Xóm Tân Thành – Tân An – Tân Kỳ- Nghệ An

SĐT:   0949134797

______________________________________

  • Quầy bán hàng Tân Phú:

Địa chỉ: Xóm Tân Thái – Tân Phú – Tân Kỳ – Nghệ An

SĐT:   0948512775

______________________________________

  • Quầy bán hàng Tân Phú:

Địa chỉ: Xóm Tân Đồng – Tân Phú – Tân Kỳ – Nghệ An.

SĐT:   0334013909

______________________________________

  • Quầy bán hàng Phú Sơn:

Địa chỉ: Xóm Tân Lâm – Phú Sơn – Tân Kỳ – Nghệ An .

SĐT:  0947549272

______________________________________

  • Quầy bán hàng Phú Sơn:

Địa chỉ: Xóm Quyết Thắng – Phú Sơn – Tân Kỳ – Nghệ An.

SĐT:   0833171163

______________________________________

  • Quầy bán hàng Thị trấn Tân Kỳ:

Địa chỉ: Khối 6 – Thị trấn Tân Kỳ- Tân Kỳ – Nghệ An.

SĐT:   0987752962

______________________________________

  • Quầy bán hàng Nghĩa Dũng:

Địa chỉ: Xóm Tân Thuận – Nghĩa Dũng – Tân Kỳ – Nghệ An.

SĐT:   0387173062

______________________________________

  • Quầy bán hàng Nghĩa Đồng:

Địa chỉ: Xóm 6 Nghĩa Đồng – Tân Kỳ – Nghệ An.

SĐT:   0392716991

______________________________________

  • Quầy bán hàng Nghĩa Đồng:

Địa chỉ: Xóm 1 Nghĩa Đồng – Tân Kỳ – Nghệ An.

SĐT:   0359484330

______________________________________

  • Quầy bán hàng HTX Nghĩa Đồng:

Địa chỉ: Xóm 5 Nghĩa Đồng – Tân Kỳ – Nghệ An

SĐT:   0948911336