CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP QUỲNH LƯU

Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
Người đại diện: GĐ Phan Văn Liên – SĐT: 0912467249

Vốn điều lệ: 1.100.000.000 đồng ( Một tỷ, một trăm triệu đồng)

Các cửa hàng của CTCP Vật Tư Nông nghiệp Quỳnh Lưu :

  • Quầy bán hàng Hoàng Mai:

Địa chỉ: Phường Quỳnh Thiện- Thị xã Hoàng Mai- Nghệ An

SĐT: 036 9639 384

______________________________________

  • Quầy bán hàng Quỳnh Hậu:

Địa chỉ: Xóm 12- Quỳnh Hậu – Quỳnh Lưu – Nghệ An

SĐT:   038 6975 556

______________________________________

  • Quầy bán hàng Cầu Giát:

Địa chỉ: Khối 6- Thị trấn Cầu Giát- Quỳnh Lưu- NghệAn

SĐT:   0338 893 258

______________________________________

  • Quầy bán hàng Ngọc Sơn:

Địa chỉ: Xóm 1- Xã Ngọc Sơn- Quỳnh Lưu- Nghệ An

SĐT:   0399 184 755

______________________________________

  • Đại lý Quỳnh Thanh:

Địa chỉ: Xóm 9- Quỳnh Thanh – Quỳnh Lưu- Nghệ An

SĐT:  098 447 8296

______________________________________

  • Đại Lý Quỳnh Đôi:

Địa chỉ: Xã Quỳnh Đôi – Quỳnh Lưu- Nghệ An

SĐT:   0974 667 405

______________________________________

  • Đại Lý Quỳnh Lâm:

Địa chỉ: Xã Quỳnh Lâm – Quỳnh Lưu- Nghệ An

SĐT:   0397 576 466

______________________________________

  • Đại Lý Quỳnh Yên:

Địa chỉ: Xã Quỳnh Yên- Quỳnh Lưu- Nghệ An

SĐT:   0973.444 140

______________________________________

  • Đại lý Bút Lĩnh:

Địa chỉ: Xã An Hòa- Quỳnh Lưu- Nghệ An

SĐT:   035 3443 595