CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP QUỲ HỢP

Địa chỉ:Khối Đoàn Kết, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.
Người đại diện: GĐ Cao Xuân Tùng – SĐT: 0904401369

Vốn điều lệ: 2.400.000.000 đồng ( Hai tỷ, bốn trăm triệu đồng)

Các cửa hàng của CTCP Vật Tư Nông nghiệp Qùy Hợp:

 • Quầy bán hàng Đồng Nại:

Địa chỉ: Xóm Đồng Nại, Xã Châu Quang, Quỳ Hợp

SĐT: 097 257 0981

______________________________________

 • Quầy bán hàng 3.2:

Địa chỉ: Xóm Đoàn Kết, Xã Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp

SĐT: 098 539 4095 – 090 434 2189

______________________________________

 • Quầy bán hàng Công ty 3.2:

Địa chỉ: Xã Minh Hợp, Quỳ Hợp

SĐT:  097 965 6436

______________________________________

 • Quầy bán hàng Châu Cường:

Địa chỉ: Xã Châu Cường, Quỳ Hợp

SĐT: 084 600 7678

______________________________________

 • Quầy bán hàng Đồng Hợp:

Địa chỉ: Xã Đồng Hợp, Quỳ Hợp

SĐT: 034 662 6600

______________________________________

 • Quầy bán hàng Châu Đình:

Địa chỉ: Xã Châu Đình, Quỳ Hợp

SĐT:  097 215 8442

______________________________________

 • Quầy bán hàng Văn Lợi:

Địa chỉ: Xã Văn Lợi, Quỳ Hợp

SĐT:

______________________________________

 • Quầy bán hàng Thị xã Thái Hoà:

Địa chỉ: Phường Quang Tiến, thị xã Thái Hoà.

SĐT:  097 357 2776

______________________________________

 • Quầy bán hàng Thị xã Quang Phong:

Địa chỉ: Phường Quang Phong, Thị xã Thái Hoà

SĐT:  097 396 9299

______________________________________

 • Quầy bán hàng Quang Tiến:

Địa chỉ: Khối Thí Nghiệm, Phường Quang Tiến, thị xã Thái Hoà

SĐT:

______________________________________

 • Quầy bán hàng Nghĩa Hiếu:

Địa chỉ: Xã Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn

SĐT:  093 125 8777

______________________________________

 • Quầy bán hàng Nghĩa An:

Địa chỉ: Xã Nghĩa An, Nghĩa Đàn

SĐT:  097 501 6498

______________________________________

 • Quầy bán hàng Nghĩa Hội:

Địa chỉ: Xã Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn

SĐT:  090 498 1774

______________________________________

 • Quầy bán hàng Nghĩa Thuận:

Địa chỉ: Xã Nghĩa Thuận, Nghĩa Đàn

SĐT:  036 265 7599

______________________________________

 • Quầy bán hàng Nghĩa Thắng:

Địa chỉ: Xã Nghĩa Thắng Nghĩa Đàn

SĐT:  097 436 7583