CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP QUỲ CHÂU

Địa chỉ: Khối 1 – Thị trấn Tân Lạc, Quỳ Châu, Nghệ An.
Người đại diện: GĐ Phan Huy Châu – 0936252678

Vốn điều lệ: 1.000.000.000 đồng ( Một tỷ đồng)

Các của hàng của CTCP Vật Tư Nông nghiệp Quỳ Châu:

  • Cửa hàng bán lẻ VTNN Qùy Châu:

Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu

SĐT: 0379880524

______________________________________

  • Cửa hàng bán lẻ VTNN Quế Phong:

Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Kim sơn, Huyện Quế Phong

SĐT: 0918641151

______________________________________