CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP NGHI LỘC

Địa chỉ: Thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lôc, tỉnh Nghệ An.
Người đại diện: GĐ Phạm Hồng Thái – SĐT: 0986582779

Vốn điều lệ: 1.360.000.000 đồng ( Một tỷ, ba trăm sáu mươi triệu đồng)

Các cửa hàng của CTCP Vật Tư Nông nghiệp Nghi Lộc:

 • Quầy bán hàng Nghi Kiều:

Địa chỉ: Xóm 9 Nghi Kiều, Nghi Lộc.

SĐT: 0986424355

 

______________________________________

 • Quầy bán hàng Nghi Thạch:

Địa chỉ: Xóm 2, Nghi Thạch, Nghi Lộc

SĐT: 0904655578

______________________________________

 • Quầy bán hàng Nghi Văn:

Địa chỉ: Xóm 7, Nghi Văn, Nghi Lộc

SĐT: 0385817735

 

______________________________________

 • Quầy bán hàng Nghi Phương:

Địa chỉ: Xóm 3, Nghi Phương, Nghi Lộc

SĐT: 0963886374

______________________________________

 • Quầy bán hàng Chợ Quán:

Địa chỉ: Chợ Quán, Nghi Hoa, Nghi Lộc

SĐT: 0966604779

______________________________________

 • Quầy bán hàng Nghi Lâm:

Địa chỉ: Xóm 6, Nghi Lâm, Nghi Lộc

SĐT: 0976051072

______________________________________

 • Quầy bán hàng Nghi Mỹ:

Địa chỉ: Xóm 10, Nghi Phương Nghi Lộc

SĐT: 0977362444

______________________________________

 • Quầy hán hàng Nghi Yên:

Địa chỉ: Xóm Trường Sơn, xã Nghi Yên, Nghi Lộc

SĐT: 0935153079

______________________________________

 • Quầy bán hàng Nghi Công Bắc:

Địa chỉ: Nghi Công Bắc, Nghi Lộc.

______________________________________

 • HTX Nghi Hoa:

Địa chỉ: Xã Nghi Hoa, Nghi Lộc.

______________________________________

 • HTX Nghi Vạn:

Địa chỉ: Xã Nghi Vạn, Nghi Lộc.

______________________________________

 • Quầy văn phòng:

Địa chỉ: Khối 3, TT Quán Hành, Nghi Lộc

SĐT: 0778501501

______________________________________

 • Quầy bán hàng Hưng Thông:

Địa chỉ: Xóm 7, Hưng Thông, Hưng Nguyên.

SĐT: 0982803771

______________________________________

 • Quầy bán hàng Hưng Xá:

Địa chỉ: Xã Hưng Xá – Hưng Nguyên.

______________________________________

 • Quầy bán hàng Hưng Tiến:

Địa chỉ:  Xóm 3, Hưng Tiến, Hưng Nguyên.

SĐT: 0359572278

______________________________________

 • Quầy bán hàng Hưng Yên Bắc:

Địa chỉ: Xóm 6 A, Hưng Yên, Hưng Nguyên.

SĐT: 0977865799