CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP NAM ĐÀN

Địa chỉ: Thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Người đại diện: GĐ Nguyễn Thị Thanh Hải – SĐT: xxx

Vốn điều lệ: 1.500.000.000 đồng ( Một tỷ, năm trăm triệu đồng)

Các cửa hàng của CTCP Vật Tư Nông nghiệp Nam Đàn:

 • Kho Kim Liên:

Địa chỉ: Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

SĐT: 0982133986

______________________________________

 • Kho Nam Lĩnh:

Địa chỉ: Nam Lĩnh, Nam Đàn, Nghệ An.

SĐT: 0389739909

______________________________________

 • Kho Thị Trấn:

Địa chỉ: TT Nam Đàn, Nam Đàn, Nghệ An.

SĐT: 0977201878 – 0396530570

______________________________________

 

 • Kho Hồng Long:

Địa chỉ: Hồng Long, Nam Đàn, Nghệ An.

SĐT: 0964510962

______________________________________

 • Đại lý Nam Lĩnh:

Địa chỉ: Xóm 5 Nam Lĩnh, Nam Đàn, Nghệ An.

SĐT: 0911333432

______________________________________

 • Đại lý Xuân Hòa:

Địa chỉ: Xóm 5 Xuân Hòa, Nam Đàn, Nghệ An.

SĐT: 0966151082

______________________________________

 • Kho Nam Nghĩa :

Địa chỉ: Nam Nghĩa, Nam Đàn, Nghệ An.

SĐT:  0398849758

______________________________________

 • Đại lý Nam Anh:

Địa chỉ: xã Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An.

SĐT: 0395218367

______________________________________

 • Đại lý Xuân Lâm:

Địa chỉ: Xóm 2 Xuân Lâm, Nam Đàn, Nghệ An.

SĐT: 0865401770

______________________________________

 • Đại lý Khánh Sơn:

Địa chỉ: xã Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An.

SĐT: 0984181509

______________________________________

 • Đại lý Trung Phúc Cường:

Địa chỉ: Xóm Quảng Xá, xã Trung Phúc Cường, Nam Đàn, Nghệ An.

SĐT: 0989188112

______________________________________

 • Đại lý Thượng Tân Lộc:

Địa chỉ: xã Thượng Tân Lộc, Nam Đàn, Nghệ An.

SĐT: 0982823737

______________________________________

 • Đại lý Kim Liên:

Địa chỉ: Xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

SĐT: 0374006110

______________________________________

 • Đại lý Hùng Tiến:

Địa chỉ: Xã Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An.

SĐT: 0364363278