CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐÔ LƯƠNG ​

Địa chỉ: Xóm Yên Hương, xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
Người đại diện: GĐ Tôn Hữu Hoàn – SĐT: 0913047022

Vốn điều lệ: 1.200.000.000 đồng ( Một tỷ, hai trăm triệu đồng)

Các cửa hàng của CTCP Vật Tư Nông nghiệp Đô Lương ​:

  • Quầy bán hàng Yên Sơn:

Địa chỉ: xã Yên Sơn Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An

SĐT 1: 0985034992

SĐT 2: 0963654777

______________________________________

  • Quầy xã Lam Sơn:

Địa chỉ: Lam Sơn, Đô Lương, Nghệ An.

SĐT: 0965551317

______________________________________

  • Quầy xã Minh Sơn:

Địa chỉ: xã Minh Sơn, Đô Lương, Nghệ An

SĐT: 0983694083

______________________________________

  • Quầy xã Hiến Sơn:

Địa chỉ: xã Hiến Sơn, Đô Lương, Nghệ An.

SĐT: 0987510626

______________________________________

  • Quầy xã Đà Sơn:

Địa chỉ: xã Đà Sơn, Đô Lương, Nghệ An.

SĐT: 0913324182​