CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP DIỄN CHÂU

Địa chỉ: Khối 2, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
Người đại diện: Dương Thị Nga – SĐT: 0912193418

Vốn điều lệ: 1.400.000.000 đồng ( Một tỷ, bốn trăm triệu đồng)

Các cửa hàng của CTCP Vật Tư Nông Nghiệp Diễn Châu:

 • HTX DV NN Tổng Hợp Xã Diễn Đoài:

Địa chỉ: Xã Diễn Đoài, H.Diễn Châu, Nghệ An

SĐT: 0985742739

______________________________________

 • Đại lý Nguyễn Loan:

Địa chỉ: Xã Diễn Yên, H.Diễn Châu, Nghệ An

SĐT: 0389062885

______________________________________

 • Phụ trách xã Diễn An:

Cao Thị Mai Thương – SĐT: 0989410031

______________________________________

 • Phụ trách xã Diễn Thọ:

Cao Thị Quỳnh Giang – SĐT: 0342021958

______________________________________

 • Phụ trách xã Diễn Yên:

Nguyễn Thị Luyến – SĐT: 0944335521

Thái Thị Hải – SĐT: 0349339643

______________________________________

 • Phụ trách xã Diễn Kỷ:

Nguyễn Thị Tâm – SĐT: 0393531461

______________________________________

 • Phụ trách xã Diễn Xuân:

Phan Thị Cảnh – SĐT: 0965392787

______________________________________

 • Phụ trách xã Diễn Lộc:

Đậu Thị Hường – SĐT: 0984731803

______________________________________

 • Phụ trách xã Diễn Cát:

Nguyễn Thị Bích – SĐT: 0978357675

______________________________________

 • Phụ trách xã Diễn Thái:

Phan Trung Thành – SĐT: 0383756942

______________________________________

 • Phụ trách xã Diễn Đồng:

Trương Sĩ Cừ – SĐT: 0328892238