CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP CON CUÔNG

Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.
Người đại diện: Hoàng Tuấn – SĐT: 0965549486

Vốn điều lệ: 1.100.000.000 đồng ( Một tỷ, một trăm triệu đồng).

Các cửa hàng của CTCP Vật Tư Nông Nghiệp Con Cuông:

  • Cửa hàng VTNN Thị Trấn Con Cuông:

Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông

SĐT: 0974649111

______________________________________

  • Cửa hàng VTNN Lam Bồng:

Địa chỉ: Thôn Lam Bồng, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông.

SĐT: 0979415656