CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN DAKLAK

Địa chỉ: Số 37, Hai Bà Trưng, thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đăk Lăk.
Người đại diện: Cao Xuân Hòa – SĐT: 0500 3843993

Vốn điều lệ: 23.520.880.000 đồng ( Hai mươi ba tỷ, năm trăm hai mươi triệu, tám trăm tám mươi ngàn đồng)

Có ba (03) nhà máy sản xuất:

– 01 Nhà máy sản xuất bột đá Felspat và đá xây dựng, địa chỉ thôn 9, xã Eakar huyện Eakar, tỉnh ĐăkLăk.

– 01 Nhà máy khai thác khí CO2 tự nhiên, địa chỉ xã Dak Mol, huyện Dak Song, tỉnh Dak Nông.

– 01 Nhà máy sản xuất đá khô CO2, địa chỉ 72 bis Gò Dưa, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.