CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ

Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
Điện thoại : 0259 . 3853262 Fax : 0259. 3853066
Web: www.nhahoseed.com.vn

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ

Tên giao dịch quốc tế : NHA HO SEED Joint Stock company

Tên viết tắt : NHAHOSEED®

Công ty Cổ phần giống cây trồng Nha Hố có nguồn gốc từ Trại Nha Hố trực thuộc Viện Khảo cứu Nông lâm Quốc gia do Toàn quyền Đông Dương thành lập từ năm 1918.

Năm 1997, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp&PTNT Việt Nam Xí nghiệp Giống cây trồng Nha Hố chính thức được thành lập (tiền thân của Công ty CP giống cây trồng Nha Hố) và là một trong những đơn vị thành viên của Công ty Bông Việt Nam.

Đến năm 2005, Xí nghiệp Giống cây trồng được cổ phần hóa thành CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp (số 698/QĐ-TCCB ngày 22 tháng 2 năm 2005). Vào thời điểm này vốn Điều lệ ban đầu của Công ty là 12 tỷ đồng.

Cho đến nay, vốn Điều lệ của Công ty là 25.400.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ, bốn trăm triệu đồng chẵn).

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020, toàn bộ cổ đông đều thống nhất phát hành cổ phiếu, tăng vốn Điều lệ của Công ty lên 50.800.000.000 đồng (Năm mươi tỷ tám trăm triệu đồng chẵn)

Từ ngày thành lập đến nay, Công ty không ngừng phát triển về mọi mặt, như số lượng và chất lượng nguồn nhân lực, chủng loại sản phẩm, sản lượng và chất lượng sản phẩm.

Đồng chí Trương Văn Hiền- Tổng giám đốc CTCP VTNN Nghệ An tại đại hội cổ đông CTCP giống cây trồng Nha Hố nhiệm kỳ 2020 – 2025

Cơ sở vật chất, nguồn nhân lực:

Về đất đai:

Được nhà nước cho thuê 199,00 ha, trong đó:

+ Đất xây dựng văn phòng, cơ sở sản xuất kinh doanh: 3,60 ha.

+ Đất sản xuất giống: 150 ha.

+ Đất sản xuất màu: 45,4 ha.

Đất sản xuất tại đây thuộc nhóm đất phù sa, địa hình bằng phẳng và có điều kiện tưới tiêu chủ động, là nơi phù hợp để trồng các loại cây ăn quả như nho, táo và cây măng tây,…

Hệ thống giao thống nội đồng và hệ thống thuỷ lợi khá hoàn chỉnh, nguồn nước tưới được cung cấp bởi hệ thống thủy lợi Kênh Bắc (thuộc hệ thống thuỷ lợi Nha Trinh – Lâm Cấm) .

Về cơ sở hạ tầng:

– Văn phòng làm việc: 1.150 m2

– Nhà kho, xưởng chế biến sản phẩm: 6.100 m2,

– Sân phơi: 15.200 m2.

– Hệ thống lò sấy sản phẩm: công suất sấy 220 tấn lúa/ngày đêm.

– Hệ thống thiết bị chế biến, đóng gói sản phẩm: công suất 75 tấn/ca.